Home / Blog / Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus

Dyrektywa Omnibus

Dokładnie 1 stycznia 2023 roku weszła w życie dyrektywa Omnibus, obowiązująca wszystkie sklepy internetowe. Regulacje wprowadzają nowe przepisy, w wyniku których będzie większa transparentność cen produktów sprzedawanych w Internecie. Jak wprowadzić dyrektywę Omnibus na swojej stronie?

Dyrektywa Omnibus – co się zmienia?

Nowe przepisy mają na celu zwiększyć transparentność sprzedaży w Internecie. Mają w szczególności:

  • zapobiec możliwości sztucznego podwyższania cen przed obniżką,
  • zagwarantować, że konsument dowie się, jaka była realna wcześniejsza cena produktu,
  • zapewnić, że publikowane opinie pochodziły będą od konsumentów, którzy rzeczywiście zakupili dany produkt.

Tym, co będzie najbardziej widoczne wizualnie, jest wprowadzenie obowiązku podawania ceny towaru sprzed dnia wprowadzenia obniżki. Dzięki temu konsument będzie pewny, że nie jest oszukiwany, że kupuje produkt rzeczywiście po najniższej cenie. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta teraz w każdym ogłoszeniu sprzedaży produktu przedsiębiorca przy obniżce ceny podaje także cenę przed wprowadzeniem obniżki. Obok aktualnej ceny ma się więc pojawiać realna najniższa cena sprzed 30 dni.

Ponadto ważne zmiany dotyczą także internetowych platform handlowych. Na mocy nowych przepisów sklep obowiązkowo musi podawać adres e-mail oraz numer telefonu, w razie gdyby Klient potrzebował zadać pytanie o sprzedawane przez przedsiębiorców na tej platformie towary, usługi cyfrowe lub treści cyfrowe. Ponadto dzięki nowym przepisom każdy przedsiębiorca, który prezentuje na swojej stronie opinie konsumentów, jest zobowiązany do samodzielnej weryfikacji, i jednoczesnego zapewnienia konsumentów, że publikowane opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu.

Jak zastosować dyrektywę Omnibus na swojej stronie?

W stronach prowadzonych w oparciu o WooCommerce zastosowanie zmian wynikających z nowych przepisów jest naprawdę proste. Dla takich stron pojawiła się na przykład specjalna wtyczka WooCommerce Omnibus od WP Desk, która automatycznie prezentuje na danej stronie internetowej najniższą cenę produktu wraz z datą, kiedy ta cena wystąpiła. Spełnione zostają więc automatycznie wymogi nowej ustawy. Jeżeli wdrożyłeś już zmiany, sprawdź także 13 sposobów, jak zwiększyć sprzedaż w sklepie opartym o Woocommerce.

Wprowadzenie zmian możliwe jest także w sklepach internetowych, które nie działają na systemie Woocommerce, jednakże tam zmiany muszą być programowane zazwyczaj indywidualnie. 

Dyrektywa Omnibus – przykłady wdrożenia

Wdrożenie przepisów widzimy na przykład w sklepie internetowym sprzedającym dekoracje wnętrz Home&You albo sieci odzieżowej Reserved.

Zastosowanie dyrektywy Omnibus w sklepie internetowym home-you.com
Zastosowanie dyrektywy Omnibus w sklepie internetowym reserved.com

Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie sklepy internetowe wraz z dniem 1 stycznia 2023 roku zaczęły informować o cenach towarów z okresu 30 dni przed obniżeniem ceny. Proces transformacji stron internetowych najprawdopodobniej wciąż trwa i jeszcze trochę poczekamy, by widzieć wszędzie rzetelne informacje o realnym obniżeniu ceny.

Ochrona przed sztucznym zastosowaniem obniżki ceny

Przepisy wprowadzone dzięki zmianie ustawy mają prowadzić do lepszego egzekwowania uczciwych praktyk w Internecie. W przypadku usług internetowych łatwo o oszustwa, np.: pisane samodzielnie pozytywne komentarze pod produktem, który w rzeczywistości odbiega od przedstawianych w ofercie parametrów. Do ochrony konsumentów przyczynią się zarówno zapisy w dyrektywie towarowej, jak i dyrektywie cyfrowej. 

Ponadto obowiązek informowania o realnej obniżce ciąży obecnie na każdym internetowym sprzedawcy, co zapobiegnie sztucznemu podwyższaniu cen towarów przed ich późniejszą obniżką. Niebawem we wszystkich sklepach internetowych powinniśmy widzieć najniższą cenę stosowaną wobec danego produktu w okresie ostatnich 30 dni sprzed obniżonej ceny. 

Kary za nieprzestrzeganie dyrektywy Omnibus

Przepisy nałożone dyrektywą Omnibus nie pomijają również kwestii kar. A te, jak się okazuje, są naprawdę spore! Jeżeli wojewódzki inspektor inspekcji handlowej zauważy, że jakiś przedsiębiorca narusza dyrektywę Rady, będzie mógł nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości 20 000 zł. Jeżeli naruszenia okażą się wielokrotne, kara będzie mogła zwiększyć się aż do 40 000 zł. Co w przypadku nieustępliwego uchylania się od konieczności dostosowania swojego sklepu internetowego do nowych przepisów? W takim przypadku inspektor nałoży na przedsiębiorcę karę w wysokości 10% rocznego przychodu przedsiębiorcy (w roku poprzedzającym rok nałożenia kary).

Kiedy wchodzi w życie dyrektywa Omnibus?

W założeniu Unii Europejskiej przepisy miały obowiązywać już od 28 maja 2022 roku. Zgodnie z decyzją polskiego Sejmu dyrektywa Omnibus weszła w życie w naszym kraju dokładnie z dniem 1 stycznia 2023 roku, dlatego wszystkie sklepy internetowe muszą pilnie dostosować się do przepisów implementujących tę dyrektywę w polskim prawie. Nowe przepisy ustawy spowodowały ogromne poruszenie wśród właścicieli stron internetowych, którzy dotychczas na stronie produktu nie zaprezentowali danych wymaganych przez te przepisy. Do nas również co dnia zgłaszają się kolejne osoby, które chcą dostosować swój sklep pod wymogi ustawy o prawach konsumenta zaktualizowanej o przepisy unijnej dyrektywy .

Dyrektywa Omnibus – podstawy prawne

Dyrektywa Omnibus jest dokumentem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, więc obowiązuje w Polsce. Polskie prawo dostosowano do przepisów ustawy europejskiej wprowadzając nowe regulacje do ustawy o prawach konsumenta (tzw. ustawa implementująca).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 (tzw. dyrektywa Omnibus) – podstawowe założenia

Pełna nazwa tego dokumentu prawnego to Dyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U. L 080 z 18.3.1998, s. 27, z późn. zmianami). 

Ustawa o prawach konsumenta a dyrektywa Omnibus

Przepisy wprowadzone dyrektywą Omnibus w Polsce weszły w życie na mocy Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie przez prezydenta podpisana została także dyrektywa towarowa i cyfrowa. Do polskiego porządku prawnego zarazem wprowadzono zatem dwie unijne dyrektywy. 

Zobacz podobne wpisy blogowe

Chcesz stworzyć serwis internetowy lub go rozwinąć?

Jesteś w dobrym miejscu - porozmawiajmy!

tamago-image
Adam Panas

Porozmawiajmy o Twoim projekcie.